झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना

महाराष्ट्राची ऐतिहासिक राजधानी व शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून लौकीक असलेल्या पुणे शहरात २८% लोकसंख्या तसेच उद्योग नगरी म्हणून नावारूपास आलेल्या पिंपरी चिंचवड शहरात १४.७८% लोकसंख्या गलिच्छ वस्तीत / झोपडपट्टीत वास्तव्य करते. या शहरांच्या विकासात श्रमिक म्हणून मोलाचे योगदान असलेल्या झोपडपट्टी वासियांच्या स्वतःच्या मालकीच्या घराची स्वप्नपुर्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी धोरणानुसार झोपडपट्टी वासियांना आवश्यक त्या सोयी सुविधा युक्त मोफत घर /सदनिका उपलब्ध करून देऊन त्यांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावणे व शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी एक प्रभावी अभियान - महाराष्ट्र शासनाची झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना .

उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, झो.पु.प्रा. यांच्याकडील कामकाज वाटपाबाबत.उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, झो.पु.प्रा. यांच्याकडील कामकाज वाटपाबाबत.

श्री. एकनाथ शिंदे
मा.मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा
अध्यक्ष, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण समिती

श्री.देवेंद्र फडणवीस
मा. पालकमंत्री तथा
मा. उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री

श्री चंद्रकांत पाटील
मा. पालकमंत्री

श्री ................
मा. राज्यमंत्री गृहनिर्माण


मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदेश

पूर्व पिठिका

झोपडपट्टी  पुनर्वसन  प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे <br/>मुख्य कार्यकारी अधिकारी-श्री.नीलेश गटणे श्री. नीलेश गटणे 

महाराष्ट्राची ऐतिहासिक राजधानी व शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून लौकिक असलेल्या पुणे शहरात ४८६   झोपडपट्ट्या असून त्यामध्ये जवळपास १,६५,००० कुटुंबाचे वास्तव्य आहे. पुणे शहराच्या एकूण लोकसंखेच्या २८% लोक झोपडपट्टीत...

पुणे शहर हे महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी व विध्येचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते. पुणे शहराचे विशिष्ट भौगोलिक स्थान शहरास लाभलेले निसर्ग सौंदर्य व आल्हादायक हवामान यामुळे या शहरात बाहेरून येणा-या नागरिकांचे प्रमाण वाढत आहे. तसेच या शहरामध्ये रोजगाराच्या उपलब्ध असलेल्या संधी,...

योजनेची गरज

जाहीर सूचना

सन १९७० पूर्वी शासनाच्या धोरणाप्रमाणे झोपडपट्ट्या अनधिकृत असल्याने त्या पाडण्यात येऊन हटविण्याची कारवाई करण्यात येत असे. अशा झोपडया पडल्यानंतर झोपडपट्टीवासीय कोठे जातात याबाबतचा प्रशासन फारसा विचार करत नव्हते. साधारणता या झोपडपट्टीयवासियांच्या रोजगार व सामाजिक हितसंबंधामुळे ते शहराच्या बाहेर...

1. माहिती पुस्तिका- झोपडपट्टी पुनावसन योजनेचे ध्येय, योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती, योजनेमध्ये उपलब्ध होणा-या सोयी-सुविधा, मिलना-या सदनिका व त्यामधील सुविधा यासंबंधीची माहिती झोपडीधारकांना तसेच नागरिकांना सुलभ व सोप्या भाषेत उपलब्ध व्हावी आणि या योजनेसंबंधी जन जागृती व्हावी या उद्देशाने ही माहिती पुस्तिका...

माहिती